Tuesday, 27/07/2021 - 14:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Việt Đức

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII) VÀ CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ


Nguồn: mnvietduc.thainguyen.edu.vn